Licznik Rowerowy

      2 komentarze do Licznik Rowerowy

W tym projekcie zbudujemy  licznik rowerowy w całości oparty o arduino i wyswietlacz alfanumeryczny.

Pewnie spytacie po co, skoro taki licznik można kupić już za 15zł?

Wyjaśnie to sposobem wad i zalet.

Zalety:

 • Możliwość ustawienia wielkości obwodu koła. (nie każdy licznik ze sklepu ma taką opcje)
 • Może mierzyć temperaturę oraz sterować światłami. (Po dodaniu czujników)
 • Nauczenie się zasady działania kontaktronu i stosowaniu go do wzoru fizycznego V=s/t.
 • Niepowtarzalny design.

Wady:

 • Duże rozmiary (10x10x4) cm

 

Co nam będzie potrzebne:

1 rezystor 10Kohm

1 wyświetlacz alfanumeryczny 2X16 lub shield z wyświetlaczem.

1 Płytka arduino uno, ewentualnie nano/pro mini

1 Kontaktron

1 potencjometr montażowy 10Kohm

Przewody i płytka stykowa.

Magnes

 

Jak to zrobić:

Podłączamy wyświetlacz do arduino jak na schemacie poniżej

Wyświetlacz      lcd:
VSS –>  GND       Arduino
VDP –> 5V          Arduino
VO –> środkowe wyjście na potencjometrze (pozostałe nóżki potencjometru do 5V i GND w Arduino)
RS –> pin 12       Arduino
RW –> GND       Arduino
E  –> pin 11         Arduino
D4 –> pin 5        Arduino
D5 –> pin 4        Arduino
D6 –> pin 3        Arduino
D7 –> pin 2        Arduino
A –> 5V               Arduino
K –> GND           Arduino

 

Kontaktron:
jeden koniec –> 3.3V     Arduino
drugi koniec –> A0 Arduino i rezystor    10kΩ
druga nóżka rezystora do masy w Arduino

Po wykonaniu czynności wymienionych wyżej wystarczy wgrać kod:

#include <dht.h> //ładujemy biblioteki
#include <LiquidCrystal.h>


dht DHT;

#define DHT11_PIN 7
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);  //ładowanie pinów wyświetlacza
//servo name
//definition of variables
 long previous, triptime, time, impulses;
 float speedometer, dist, aspeed;
 int screen=1;
 
 float circuit=2.1; //Ustawiamy obwód koła (w metrach)
 
 void setup() {

 lcd.begin(16, 2);

 

 pinMode(A0, INPUT);
 pinMode(A1, INPUT);

lcd.setCursor(0, 0);              //inicjacja licznika
 lcd.print("Licznik rowerowy");
 delay(1000);
 lcd.setCursor(3, 1);
 lcd.print("By jang130");
 delay(4000);
 lcd.clear();
 delay(500);
 lcd.setCursor(0, 0);
 
 }  void loop() {
 
  if(analogRead(A0)>=300){   //warunek w którym koło musi się kręcić
   impulses++;
   //count turn time
  time=(millis()-previous);  //czas między impulsami
  //count speed
  speedometer=(circuit / time)*3600.0; //wylicznanie prędkości
 previous=millis();
 
  
 Lcd();
 delay(100);
 }
  
 } 
  
 
 
 
 
  void Lcd(){
    //jesli kliknięto przycisk
   if(analogRead(A0)>=1010){
    lcd.clear();
   screen++;
   if(screen==5){  //przełączają się opcje
     screen=1;
    }
   }
  
    if(screen==1){
   
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Speed:");  
    lcd.setCursor(7, 0);
    lcd.print(speedometer);     //wyswietla prędkość
    lcd.print("km/h ");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Dist:");
    
    dist=impulses*circuit/1000.00;
   
    lcd.setCursor(6,1);
    lcd.print(dist);     //wyswietla dystans
    lcd.print("km");
    
   
    
    }
    
    if(screen==2){
     lcd.clear();
      int chk = DHT.read11(DHT11_PIN);
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("Temperatura: ");
  lcd.print(DHT.temperature);
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print("Wilgotnosc: ");
    lcd.print(DHT.humidity);
   
 delay(300);
    }
    
    
    if(screen==3){
     lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Dist:");
    dist=impulses*circuit/1000.00;
    //dislays distance
    lcd.setCursor(6,0);
    lcd.print(dist);          //wyswietla dystans
    lcd.print("km");
    aspeed=dist/(millis()/1000.0)*3600.0;
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("a.speed ");
    lcd.setCursor(8, 1);
    lcd.print(aspeed);
    lcd.print("km/h");          //srednia prędkość
    delay(300);
    }
    
    if(screen== 4){
     lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Dist:");
    dist=impulses*circuit/1000.00; //liczenie przebytej drogi
  
    lcd.setCursor(6,0);
    lcd.print(dist);
    lcd.print("km");
    triptime=millis()/60000;
    
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Czas:");
    lcd.setCursor(7, 1);
    lcd.print(triptime);     //wyswietla czas podróży
    delay(300);
  
    
    }
    
    
    
   }                           
Licznik rowerowy

I umieścić w ładnej obudowie, w moim przypadku jest to obudowa wydrukowana w 3D.

Te obudowy będą pasować do licznika:

https://sklep.avt.pl/category/obudowy?filter=1

https://sklep.avt.pl/obudowa-plastikowa-z5a-49x90x110mm.html

Ewentualnie można wykonać własną obudowę, o wymiarach co najmniej 10cm X 10cm X 4 cm

Czytaj(długość X szerokość X Wysokość)