Programowanie – kurs dla początkujących

Od bramek logicznych do procesora

– podstawy programowania

Artykuł ten skierowany jest do osób pierwszy raz pracujących z kodem, zawierać może luźne tłumaczenia czy porównania należy go więc traktować z przymrużeniem oka i lekkim poczuciem humoru.

Na podstawie: https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage

Spis Treści:
Podstawy programowania:
1.Wprowadzenie.
2.Warunek sterujący
3.Warunek sterujący cd.
4.Zmienne
5.Zmienne cd.
6.Tablice
7.Pętle
8.Funkcje
9.Funkcje cd.
10.Podsumowanie

Dodatkowe tematy:

1.Funkcje Arduino,
2.Logika Boola
3.Wyrażenie specjalne

Inne tematy (programowanie objektowe)

1.Struktury
2.Unie/listy
3.Klasy/obiekty