Warunek sterujący

      1 komentarz do Warunek sterujący

Czym jest warunek sterujący?

Warunki sterujące są podstawowym elementem każdego programu. To dzięki nim jesteśmy w stanie określić co ma się wydarzyć i kiedy.

Zaczniemy od najprostszej składni warunku:

if(warunek) {}

Objaśnienie – if (z angielskiego jeśli), następnie w nawiasie podajemy warunek konieczny do spełnienia, aby uruchomił się kod umieszczony w klamrach. Jeśli warunek nie zostanie spełniony kod zapisany w klamrach zostaje w całości pominięty.

Przykład if(1>0) {} jak nietrudno się domyślić warunek jeśli 1 większe od 0 wykona się zawsze.

Rozbudowana wersja warunku:

if(warunek){} else {}

Objaśnienie – jest to wzbogacona wersja poprzedniego warunku, przewiduje jednak ona moment w którym jeśli warunek (po if w nawiasach) nie zostanie spełniony program wykona warunek dodatkowy else (jeśli nie, w przeciwnym wypadku).

Przykład if(temperatura>0){// nic nie robimy}else {// np włączamy ogrzewanie}
Cały warunek możemy więc przetłumaczyć:
Jeśli temperatura jest większa od zera, nic nie zmieniamy w innym wypadku włączamy ogrzewanie. 

Warunek w warunku :

if(){ if() {} }
Objaśnienie – w programowaniu coś takiego nazywamy zagnieżdżeniem warunku. Zarówno w teorii jak i w praktyce sens jest ten sam – po wykonaniu pierwszego warunku program sprawdza kolejne warunki w wnętrzu warunku głównego. Ilość warunków nie jest niczym ograniczona możemy więc dowolnie nimi zażądać.

Przykład:


if(//sprawdzamy czy wciśnięto przycisk)
{
  if(//sprawdzamy czy przycisk 1)
  
  {
    
    if(// sprawdzamy na jak długo){}
    
  }
  
  if(//sprawdzamy czy przycisk 2)
  
  {
    if(// sprawdzamy na jak długo){}
  }
  
  if(//sprawdzamy czy przycisk 3)
  
  {
    if(// sprawdzamy na jak długo){}
  }
 
}

Sprawdzamy czy został wciśnięty przycisk, następnie przechodzimy do sprawdzenie który przycisk. Na koniec sprawdzamy jeszcze na jak długo dany przycisk został na przykład wciśnięty.

Rozbudowany warunek if i else

if(warunek){}else if(drugi warunek){}else{}

Objaśnienie – tym razem połączyliśmy dwa warunki w trochę inny sposób. Przy takim zapisie program sprawdza warunek pierwszy, jeśli jest niepoprawny sprawdza warunek drugi, i dopiero kiedy ten także jest fałszywy przechodzimy do  zapisu else.

Przykład:

 

if(temaperatura > 0)
{
	// włączamy klimatyzacje
}
else if( temperatura < 0)
{
	// włączamy ogrzewanie
}
else
{
	// temperatura mniejsza od 0 i nie większa niż 0 - oznacza to że jest róna zero
}

Sposób działania przykładu został opisany w komentarzach do kodu. Po tej lekcji powinniście także sami umieć przeanalizować taki kod.