Ten artykuł przedstawi Ci krok po kroku w jaki sposób obsłużyć wyświetlacz TFT przy użyciu Arduino.

A więc zacznijmy od listy potrzebnych rzeczy:

 • Wyświetlacz TFT 1.8” 128×160 ST7735S  np ten
 • Arduino
 • Przewody
 • Kartę SD (opcjonalnie, konieczne do wykonania jednego z przykładów)

A następnie bibliotek które musimy pobrać i zainstalować, Adafruit GFX oraz Adafruit ST7735, wykorzystamy także bibliotekę która jest domyślnie zainstalowana z Arduino IDE, bibliotekę SD.

Pierwszy przykład:

Jako pierwszy przykład wykonamy przykład który wyświetli nam tekst oraz kilka animacji na wyświetlaczu.

1.Podłączenie wyświetlacza:

PIN wyświetlacza PIN Arduino Komentarz
LED 0V -5V Zmiana napięcia spowoduje zmianę jasności podświetlenia
SCK SCK (pin 13) Pin w nawiasie został podany dla płytki Arduino UNO
w innych płytkach pin może być inny
SDA MOSI (pin 11) Pin w nawiasie został podany dla płytki Arduino UNO
w innych płytkach pin może być inny
A0 pin 8 Pin można zmienić w programie (#define TFT_DC     8)
RESET pin 9 Pin można zmienić w programie (#define TFT_RST    9)
CS pin 10 Pin można zmienić w programie (#define TFT_CS     10)
GND GND
VCC 3.3V lub 5V Napięcie zasilające

 

Połączenie u mnie wygląda w ten sposób:

2.Program który teraz wgramy jest to przykład z biblioteki Adafruit, a nazywa się graphicstest.

/***************************************************
 This is a library for the Adafruit 1.8" SPI display.

This library works with the Adafruit 1.8" TFT Breakout w/SD card
 ----> http://www.adafruit.com/products/358
The 1.8" TFT shield
 ----> https://www.adafruit.com/product/802
The 1.44" TFT breakout
 ----> https://www.adafruit.com/product/2088
as well as Adafruit raw 1.8" TFT display
 ----> http://www.adafruit.com/products/618

 Check out the links above for our tutorials and wiring diagrams
 These displays use SPI to communicate, 4 or 5 pins are required to
 interface (RST is optional)
 Adafruit invests time and resources providing this open source code,
 please support Adafruit and open-source hardware by purchasing
 products from Adafruit!

 Written by Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries.
 MIT license, all text above must be included in any redistribution
 ****************************************************/

#include <Adafruit_GFX.h>  // Core graphics library
#include <Adafruit_ST7735.h> // Hardware-specific library
#include <SPI.h>


// For the breakout, you can use any 2 or 3 pins
// These pins will also work for the 1.8" TFT shield
#define TFT_CS   10
#define TFT_RST  9 // you can also connect this to the Arduino reset
           // in which case, set this #define pin to 0!
#define TFT_DC   8

// Option 1 (recommended): must use the hardware SPI pins
// (for UNO thats sclk = 13 and sid = 11) and pin 10 must be
// an output. This is much faster - also required if you want
// to use the microSD card (see the image drawing example)
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);

// Option 2: use any pins but a little slower!
#define TFT_SCLK 13  // set these to be whatever pins you like!
#define TFT_MOSI 11  // set these to be whatever pins you like!
//Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_MOSI, TFT_SCLK, TFT_RST);


float p = 3.1415926;

void setup(void) {
 Serial.begin(9600);
 Serial.print("Hello! ST7735 TFT Test");

 // Use this initializer if you're using a 1.8" TFT
 tft.initR(INITR_BLACKTAB);  // initialize a ST7735S chip, black tab

 // Use this initializer (uncomment) if you're using a 1.44" TFT
 //tft.initR(INITR_144GREENTAB);  // initialize a ST7735S chip, black tab

 Serial.println("Initialized");

 uint16_t time = millis();
 tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
 time = millis() - time;

 Serial.println(time, DEC);
 delay(500);

 // large block of text
 tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
 testdrawtext("Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur adipiscing ante sed nibh tincidunt feugiat. Maecenas enim massa, fringilla sed malesuada et, malesuada sit amet turpis. Sed porttitor neque ut ante pretium vitae malesuada nunc bibendum. Nullam aliquet ultrices massa eu hendrerit. Ut sed nisi lorem. In vestibulum purus a tortor imperdiet posuere. ", ST7735_WHITE);
 delay(1000);

 // tft print function!
 tftPrintTest();
 delay(4000);

 // a single pixel
 tft.drawPixel(tft.width()/2, tft.height()/2, ST7735_GREEN);
 delay(500);

 // line draw test
 testlines(ST7735_YELLOW);
 delay(500);

 // optimized lines
 testfastlines(ST7735_RED, ST7735_BLUE);
 delay(500);

 testdrawrects(ST7735_GREEN);
 delay(500);

 testfillrects(ST7735_YELLOW, ST7735_MAGENTA);
 delay(500);

 tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
 testfillcircles(10, ST7735_BLUE);
 testdrawcircles(10, ST7735_WHITE);
 delay(500);

 testroundrects();
 delay(500);

 testtriangles();
 delay(500);

 mediabuttons();
 delay(500);

 Serial.println("done");
 delay(1000);
}

void loop() {
 tft.invertDisplay(true);
 delay(500);
 tft.invertDisplay(false);
 delay(500);
}

void testlines(uint16_t color) {
 tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
 for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=6) {
  tft.drawLine(0, 0, x, tft.height()-1, color);
 }
 for (int16_t y=0; y < tft.height(); y+=6) {
  tft.drawLine(0, 0, tft.width()-1, y, color);
 }

 tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
 for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=6) {
  tft.drawLine(tft.width()-1, 0, x, tft.height()-1, color);
 }
 for (int16_t y=0; y < tft.height(); y+=6) {
  tft.drawLine(tft.width()-1, 0, 0, y, color);
 }

 tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
 for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=6) {
  tft.drawLine(0, tft.height()-1, x, 0, color);
 }
 for (int16_t y=0; y < tft.height(); y+=6) {
  tft.drawLine(0, tft.height()-1, tft.width()-1, y, color);
 }

 tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
 for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=6) {
  tft.drawLine(tft.width()-1, tft.height()-1, x, 0, color);
 }
 for (int16_t y=0; y < tft.height(); y+=6) {
  tft.drawLine(tft.width()-1, tft.height()-1, 0, y, color);
 }
}

void testdrawtext(char *text, uint16_t color) {
 tft.setCursor(0, 0);
 tft.setTextColor(color);
 tft.setTextWrap(true);
 tft.print(text);
}

void testfastlines(uint16_t color1, uint16_t color2) {
 tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
 for (int16_t y=0; y < tft.height(); y+=5) {
  tft.drawFastHLine(0, y, tft.width(), color1);
 }
 for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=5) {
  tft.drawFastVLine(x, 0, tft.height(), color2);
 }
}

void testdrawrects(uint16_t color) {
 tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
 for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=6) {
  tft.drawRect(tft.width()/2 -x/2, tft.height()/2 -x/2 , x, x, color);
 }
}

void testfillrects(uint16_t color1, uint16_t color2) {
 tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
 for (int16_t x=tft.width()-1; x > 6; x-=6) {
  tft.fillRect(tft.width()/2 -x/2, tft.height()/2 -x/2 , x, x, color1);
  tft.drawRect(tft.width()/2 -x/2, tft.height()/2 -x/2 , x, x, color2);
 }
}

void testfillcircles(uint8_t radius, uint16_t color) {
 for (int16_t x=radius; x < tft.width(); x+=radius*2) {
  for (int16_t y=radius; y < tft.height(); y+=radius*2) {
   tft.fillCircle(x, y, radius, color);
  }
 }
}

void testdrawcircles(uint8_t radius, uint16_t color) {
 for (int16_t x=0; x < tft.width()+radius; x+=radius*2) {
  for (int16_t y=0; y < tft.height()+radius; y+=radius*2) {
   tft.drawCircle(x, y, radius, color);
  }
 }
}

void testtriangles() {
 tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
 int color = 0xF800;
 int t;
 int w = tft.width()/2;
 int x = tft.height()-1;
 int y = 0;
 int z = tft.width();
 for(t = 0 ; t <= 15; t+=1) {
  tft.drawTriangle(w, y, y, x, z, x, color);
  x-=4;
  y+=4;
  z-=4;
  color+=100;
 }
}

void testroundrects() {
 tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
 int color = 100;
 int i;
 int t;
 for(t = 0 ; t <= 4; t+=1) {
  int x = 0;
  int y = 0;
  int w = tft.width()-2;
  int h = tft.height()-2;
  for(i = 0 ; i <= 16; i+=1) {
   tft.drawRoundRect(x, y, w, h, 5, color);
   x+=2;
   y+=3;
   w-=4;
   h-=6;
   color+=1100;
  }
  color+=100;
 }
}

void tftPrintTest() {
 tft.setTextWrap(false);
 tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
 tft.setCursor(0, 30);
 tft.setTextColor(ST7735_RED);
 tft.setTextSize(1);
 tft.println("Hello World!");
 tft.setTextColor(ST7735_YELLOW);
 tft.setTextSize(2);
 tft.println("Hello World!");
 tft.setTextColor(ST7735_GREEN);
 tft.setTextSize(3);
 tft.println("Hello World!");
 tft.setTextColor(ST7735_BLUE);
 tft.setTextSize(4);
 tft.print(1234.567);
 delay(1500);
 tft.setCursor(0, 0);
 tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
 tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
 tft.setTextSize(0);
 tft.println("Hello World!");
 tft.setTextSize(1);
 tft.setTextColor(ST7735_GREEN);
 tft.print(p, 6);
 tft.println(" Want pi?");
 tft.println(" ");
 tft.print(8675309, HEX); // print 8,675,309 out in HEX!
 tft.println(" Print HEX!");
 tft.println(" ");
 tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
 tft.println("Sketch has been");
 tft.println("running for: ");
 tft.setTextColor(ST7735_MAGENTA);
 tft.print(millis() / 1000);
 tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
 tft.print(" seconds.");
}

void mediabuttons() {
 // play
 tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
 tft.fillRoundRect(25, 10, 78, 60, 8, ST7735_WHITE);
 tft.fillTriangle(42, 20, 42, 60, 90, 40, ST7735_RED);
 delay(500);
 // pause
 tft.fillRoundRect(25, 90, 78, 60, 8, ST7735_WHITE);
 tft.fillRoundRect(39, 98, 20, 45, 5, ST7735_GREEN);
 tft.fillRoundRect(69, 98, 20, 45, 5, ST7735_GREEN);
 delay(500);
 // play color
 tft.fillTriangle(42, 20, 42, 60, 90, 40, ST7735_BLUE);
 delay(50);
 // pause color
 tft.fillRoundRect(39, 98, 20, 45, 5, ST7735_RED);
 tft.fillRoundRect(69, 98, 20, 45, 5, ST7735_RED);
 // play color
 tft.fillTriangle(42, 20, 42, 60, 90, 40, ST7735_GREEN);
}

Po wgraniu kodu wyświetlacz powinien wyświetlić taki sam obraz jak na poniższym nagraniu.

 

Drugi przykład:

Jako drugi przykład wykonamy przykład który wyświetli nam zdjęcie z karty SD.

1.Podłączenie wyświetlacza i katy SD:

Wyświetlacz pozostawiamy podpięty w taki sam sposób jak w pierwszym przykładzie, oraz podpinamy piny od karty SD w ten sposób:

PIN wyświetlacza PIN Arduino Komentarz
SD_CS pin 4 Pin można zmienić w programie (#define SD_CS    4)
SD_MOSI MOSI (pin 11) Pin w nawiasie został podany dla płytki Arduino UNO
w innych płytkach pin może być inny
SD_MISO MISO (pin 12) Pin w nawiasie został podany dla płytki Arduino UNO
w innych płytkach pin może być inny
SD_SCK SCK (pin 13) Pin w nawiasie został podany dla płytki Arduino UNO
w innych płytkach pin może być inny

Ja do podpięcia czytnika kart SD skorzystałem ze złącza ICSP znajdującego się na Arduino, a wygląda u mnie to w ten sposób:

2.Program który teraz wgramy jest to zmodyfikowany przykład z biblioteki Adafruit.

#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_ST7735.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#define TFT_CS 10
#define TFT_RST 9
#define TFT_DC  8
#define SD_CS  4
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
void setup(void) {
 Serial.begin(9600);
 tft.initR(INITR_BLACKTAB);
 Serial.print("Initializing SD card...");
 if (!SD.begin(SD_CS)) {
  Serial.println("failed!");
  return;
 }
 Serial.println("OK!");
}
void loop() {
 bmpDraw("1.bmp", 0, 0);
 delay(5000);
 bmpDraw("2.bmp", 0, 0);
 delay(5000);
 bmpDraw("3.bmp", 0, 0);
 delay(5000);
}
#define BUFFPIXEL 20
void bmpDraw(char *filename, uint8_t x, uint8_t y) {
 File   bmpFile;
 int   bmpWidth, bmpHeight;
 uint8_t bmpDepth;
 uint32_t bmpImageoffset;
 uint32_t rowSize;
 uint8_t sdbuffer[3*BUFFPIXEL];
 uint8_t buffidx = sizeof(sdbuffer);
 boolean goodBmp = false;
 boolean flip  = true;
 int   w, h, row, col;
 uint8_t r, g, b;
 uint32_t pos = 0, startTime = millis();
 if((x >= tft.width()) || (y >= tft.height())) return;
 Serial.println();
 Serial.print("Loading image '");
 Serial.print(filename);
 Serial.println('\'');
 if ((bmpFile = SD.open(filename)) == NULL) {
  Serial.print("File not found");
  return;
 }
 if(read16(bmpFile) == 0x4D42) {
  Serial.print("File size: "); Serial.println(read32(bmpFile));
  (void)read32(bmpFile);
  bmpImageoffset = read32(bmpFile); // Start of image data
  Serial.print("Image Offset: "); Serial.println(bmpImageoffset, DEC);
  Serial.print("Header size: "); Serial.println(read32(bmpFile));
  bmpWidth = read32(bmpFile);
  bmpHeight = read32(bmpFile);
  if(read16(bmpFile) == 1) {
   bmpDepth = read16(bmpFile);
   Serial.print("Bit Depth: "); Serial.println(bmpDepth);
   if((bmpDepth == 24) && (read32(bmpFile) == 0)) {
    goodBmp = true;
    Serial.print("Image size: ");
    Serial.print(bmpWidth);
    Serial.print('x');
    Serial.println(bmpHeight);
    rowSize = (bmpWidth * 3 + 3) & ~3;
    if(bmpHeight < 0) {
     bmpHeight = -bmpHeight;
     flip   = false;
    }
    w = bmpWidth;
    h = bmpHeight;
    if((x+w-1) >= tft.width()) w = tft.width() - x;
    if((y+h-1) >= tft.height()) h = tft.height() - y;
    tft.setAddrWindow(x, y, x+w-1, y+h-1);
    for (row=0; row<h; row++) {
     if(flip)
      pos = bmpImageoffset + (bmpHeight - 1 - row) * rowSize;
     else
      pos = bmpImageoffset + row * rowSize;
     if(bmpFile.position() != pos) {
      bmpFile.seek(pos);
      buffidx = sizeof(sdbuffer);
     }
     for (col=0; col<w; col++) {
      if (buffidx >= sizeof(sdbuffer)) {
       bmpFile.read(sdbuffer, sizeof(sdbuffer));
       buffidx = 0;
      }
      b = sdbuffer[buffidx++];
      g = sdbuffer[buffidx++];
      r = sdbuffer[buffidx++];
      tft.pushColor(tft.Color565(r,g,b));
     }
    }
    Serial.print("Loaded in ");
    Serial.print(millis() - startTime);
    Serial.println(" ms");
   }
  }
 }
 bmpFile.close();
 if(!goodBmp) Serial.println("BMP format not recognized.");
}
uint16_t read16(File f) {
 uint16_t result;
 ((uint8_t *)&result)[0] = f.read();
 ((uint8_t *)&result)[1] = f.read();
 return result;
}
uint32_t read32(File f) {
 uint32_t result;
 ((uint8_t *)&result)[0] = f.read();
 ((uint8_t *)&result)[1] = f.read();
 ((uint8_t *)&result)[2] = f.read();
 ((uint8_t *)&result)[3] = f.read();
 return result;
}

3.Plik do umieszczenia na karcie SD.

Zdjęcie które umieścimy na naszej karcie SD musi mieć nazwę identyczną jak ta podana w programie oraz koniecznie format BMP i rozdzielczość 128×160.

Tutaj możesz pobrać paczkę z trzema przykładowymi grafikami POBIERZ, pobrane zdjęcia należy skopiować bezpośrednio na kartę SD.

4.Efekt jaki w ten sposób uzyskamy to zmienianie się po kolei tych trzech grafik co 5 sekund.

        

Myślę że po przeanalizowaniu powyższych przykładów bez problemu poradzisz sobie z wykorzystaniem wyświetlacza, lecz jeśli masz jakieś propozycje co jeszcze dopisać w artykule to napisz nam o tym a postaramy się o tym dopisać