Arduino pozwala na odczytywanie danych z rożnego rodzaju czytników, sensorów, podzespołów, internetu bądź innych urządzeń.  Do komunikowania się z użytkownikiem system Arduino może  wykorzystywać różne peryferia wejściowe i wyjściowe. W tym artykule zajmiemy się tymi drugim, mianowicie wyjściowymi. Zapytasz dlaczego wyjściowymi… a to z tego prostego powodu, ponieważ zebrane dane zostały przetworzone przez elektronikę i mają być przedstawione użytkownikowi. Najprostszym urządzeniem wyjściowym jest dioda LED. Dla przykładu, po naciśnięciu przycisku (wejście), Arduino odpowiada zaświeceniem diody led (zależne jest to jest od kodu jaki stworzyliśmy). W tym wypadku urządzeniem wyjściowym jest dioda led.

Bardziej zaawansowanym urządzeniem wyjściowym może być np. 7 – segmentowy wyświetlacz led. Nie jest to nic innego jak ułożenie 7 diod led w określonym układzie i kształcie. Standardowo składa się z 7 segmentów oraz kropki.  W sprzedaży znajdują się wyświetlacze ze wspólną anodą bądź katodą, należy zwrócić na to uwagę przy zakupie, aby później uniknąć niepotrzebnych problemów związanych z przepisywaniem kodu – jeśli taki już mamy napisany.  Poniższe rysunki przedstawiają schemat blokowy oraz położenie poszczególnych segmentów. Możemy kupić wyświetlacze jedno, dwu, trzy, czerto, pięcio, sześcio, siedmiocyfrowe.

 

Każdy wyświetlacz posiada minimum 9 pinów do podłączenia przewodów sterujących, ich liczba zwiększa się z ilością cyfr, które znajdują się w wyświetlaczu. Co się stanie, jeśli wystawiacz będzie posiadał cztery cyfry ? Ilość pinów będzie bardzo duża – 33 piny. Wyobraź sobie taką ilość przewodów, które będą potrzebne do połączenia z Arduino? Spokojnie, nie martw się, nie będzie tak źle, producenci pomyśleli o tym i zastosowali specjalne sterowniki TM1637, dzięki którym ograniczono ilość przewodów do czterech, niezależnie od ilości cyfr. Poniżej znajdują się schematy połączeń takiego wyświetlacza do Arduino.

Poniżej zamieszczam przykładowy kod, który pozwoli uruchomić 7 segmentowy wyświetlacz led przy pomocy Arduino.

Jesli używasz sterownika tm1637, nie możesz zapomnieć o wgraniu biblioteki tm1637.h , w przeciwnym razie Ledy i nasze urządzenie nie dogadają się.


// modified connexion by niq_ro from http://nicuflorica.blogspot.com
// for my Luckylight KW4-563ASA
// dataseet: http://www.tme.eu/ro/Document/dfc2efde2e22005fd28615e298ea2655/KW4-563XSA.pdf

int digit1 = 11; //PWM Display pin 12 (digit1 is common anonds A1 from right side)
int digit2 = 10; //PWM Display pin 9 (digit2 is common A2)
int digit3 = 9; //PWM Display pin 8 (digit3 is common anods A3)
int digit4 = 6; //PWM Display pin 6 (digit4 is common anods, from left side)

//Pin mapping from Arduino to the ATmega DIP28 if you need it
//http://www.arduino.cc/en/Hacking/PinMapping
int segA = 2; //Display pin 11
int segB = 3; //Display pin 7
int segC = 4; //Display pin 4
int segD = 5; //Display pin 2
int segE = 12; //Display pin 1
int segF = 7; //Display pin 10
int segG = 8; //Display pin 5

#include "DHT.h"
#define DHTPIN A2   // what pin we're connected to
#define DHTTYPE DHT11  // DHT 11 
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {

 dht.begin();

 pinMode(segA, OUTPUT);
 pinMode(segB, OUTPUT);
 pinMode(segC, OUTPUT);
 pinMode(segD, OUTPUT);
 pinMode(segE, OUTPUT);
 pinMode(segF, OUTPUT);
 pinMode(segG, OUTPUT);

 pinMode(digit1, OUTPUT);
 pinMode(digit2, OUTPUT);
 pinMode(digit3, OUTPUT);
 pinMode(digit4, OUTPUT);
 
 pinMode(2, OUTPUT);
}

void loop() {
  
  int h = dht.readHumidity();
  int t = dht.readTemperature();

  for(int i = 1000 ; i >0 ; i--) {
   displayNumber(t); // this is number to diplay
  }
  
  for(int i = 1000 ; i >0 ; i--) {
   displayNumber1(h); // this is number to diplay
  }
  
//  displayNumber(12); // this is number to diplay
}


//Given a number, we display 10:22
//After running through the 4 numbers, the display is left turned off

//Display brightness
//Each digit is on for a certain amount of microseconds
//Then it is off until we have reached a total of 20ms for the function call
//Let's assume each digit is on for 1000us
//Each digit is on for 1ms, there are 4 digits, so the display is off for 16ms.
//That's a ratio of 1ms to 16ms or 6.25% on time (PWM).
//Let's define a variable called brightness that varies from:
//5000 blindingly bright (15.7mA current draw per digit)
//2000 shockingly bright (11.4mA current draw per digit)
//1000 pretty bright (5.9mA)
//500 normal (3mA)
//200 dim but readable (1.4mA)
//50 dim but readable (0.56mA)
//5 dim but readable (0.31mA)
//1 dim but readable in dark (0.28mA)

void displayNumber(int toDisplay) {
#define DISPLAY_BRIGHTNESS 500

#define DIGIT_ON HIGH
#define DIGIT_OFF LOW


 for(int digit = 4 ; digit > 0 ; digit--) {

  //Turn on a digit for a short amount of time
  switch(digit) {
  case 1:
   digitalWrite(digit1, DIGIT_ON);
   lightNumber(toDisplay % 10);
   toDisplay /= 10;
   delayMicroseconds(DISPLAY_BRIGHTNESS); 
   break;
  case 2:
   digitalWrite(digit2, DIGIT_ON);
   lightNumber(toDisplay % 10);
   toDisplay /= 10;
   delayMicroseconds(DISPLAY_BRIGHTNESS); 
   break;
  case 3:
   digitalWrite(digit3, DIGIT_ON);
   lightNumber(11); // display degree symbol
   delayMicroseconds(DISPLAY_BRIGHTNESS); 
   break;
  case 4:
   digitalWrite(digit4, DIGIT_ON);
   lightNumber(12); // display C letter
   delayMicroseconds(DISPLAY_BRIGHTNESS); 
   break;
  }
   //Turn off all segments
  lightNumber(10); 

  //Turn off all digits
  digitalWrite(digit1, DIGIT_OFF);
  digitalWrite(digit2, DIGIT_OFF);
  digitalWrite(digit3, DIGIT_OFF);
  digitalWrite(digit4, DIGIT_OFF);
}
} 

void displayNumber1(int toDisplay) {
#define DISPLAY_BRIGHTNESS 500

#define DIGIT_ON HIGH
#define DIGIT_OFF LOW


 for(int digit = 4 ; digit > 0 ; digit--) {

  //Turn on a digit for a short amount of time
  switch(digit) {
  case 1:
   digitalWrite(digit1, DIGIT_ON);
   lightNumber(toDisplay % 10);
   toDisplay /= 10;
   delayMicroseconds(DISPLAY_BRIGHTNESS); 
   break;
  case 2:
   digitalWrite(digit2, DIGIT_ON);
   lightNumber(toDisplay % 10);
   toDisplay /= 10;
   delayMicroseconds(DISPLAY_BRIGHTNESS); 
   break;
  case 3:
   digitalWrite(digit3, DIGIT_ON);
   lightNumber(10); // display degree symbol
   delayMicroseconds(DISPLAY_BRIGHTNESS); 
   break;
  case 4:
   digitalWrite(digit4, DIGIT_ON);
   lightNumber(13); // display C letter
   delayMicroseconds(DISPLAY_BRIGHTNESS); 
   break;
  }
   //Turn off all segments
  lightNumber(10); 

  //Turn off all digits
  digitalWrite(digit1, DIGIT_OFF);
  digitalWrite(digit2, DIGIT_OFF);
  digitalWrite(digit3, DIGIT_OFF);
  digitalWrite(digit4, DIGIT_OFF);
}
} //Given a number, turns on those segments
//If number == 10, then turn off number
void lightNumber(int numberToDisplay) {

#define SEGMENT_ON LOW
#define SEGMENT_OFF HIGH

 switch (numberToDisplay){

 case 0:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_OFF);
  break;

 case 1:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_OFF);
  break;

 case 2:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 3:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 4:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 5:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 6:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 7:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_OFF);
  break;

 case 8:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 9:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 // all segment are ON
 case 10:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_OFF);
  break;
 
 // degree symbol made by niq_ro
 case 11:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 // C letter made by niq_ro
 case 12:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_OFF);
  break;
 
 // H letter made by niq_ro
 case 13:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;
 }
}
termometr na bazie 7 segmentowego wyświetlacza LED czero-cyfrowego

Stephan https://beste-spionageapps.com/ dutkedekantel 0251 83-343 00 stephan.