Odczyt pomiarów czujnika temperatury w systemie Windows


Witajcie!

Jeśli chcecie zbudować termometr na bazie Arduino ale nie macie wyświetlacza, a chcielibyście odczytywać pomiary w nieco wygodniejszy sposób niż przez Serial Monitor, przygotowaliśmy dla Was aplikację dla systemu Windows.


Aby z niej skorzystać musimy zaprogramować Arduino tak, aby wysyłało odczytane wartości w odpowiednim formacie. Możecie użyć dowolnego czujnika jednak dla przykładu wykorzystamy moduł DHT.

Ze względu na to, że program umożliwia odczyt zarówno temperatury jak i wilgotności konieczne jest oddzielenie tych wartości. W tym celu wysyłając odczyt portem szeregowym należy po każdej wartości umieścić dwukropek i cały ciąg wysłać przy użyciu komendy Serial.println() .

Przykładowo jeśli temperatura wyniesie 22.5 °C a wilgotność 45%, Arduino musi wysłać ciąg: “22.50:45.00:”.

Poniżej przedstawiamy jak należy zaprogramować Arduino aby użyć naszej aplikacji do odczytu temperatury i wilgotności na ekranie komputera.

Pobieramy poniższe biblioteki klikając na każdej ze stron zielony przycisk “Clone or download” a następnie “Download ZIP”. Następnie uruchamiamy środowisko Arduino IDE, z górnego menu wybieramy Sketch/Include library/Add .ZIP library…, wskazujemy lokalizację pobranego pliku .zip i klikamy “Open”. W analogiczny sposób instalujemy drugą bibliotekę.

Następnie kompilujemy i uploadujemy poniższy kod do Arduino. Pamiętajcie, że prędkość transmisji musi być ustawiona na 9600 bps.

[pastacode lang=”c” manual=”%23include%20%22DHT.h%22%0A%0A%23define%20DHTPIN%202%20%2F%2F%20pin%20danych%20czujnika%20DHT%0A%23define%20DHTTYPE%20DHT22%20%2F%2F%20typ%20czujnika%20DHT%0A%0ADHT%20dht(DHTPIN%2C%20DHTTYPE)%3B%0AString%20data%3B%20%2F%2F%20ci%C4%85g%2C%20kt%C3%B3ry%20wy%C5%9Blemy%20przez%20Serial%20Port.%0AString%20t%3B%20%2F%2F%20zmienna%20temperatury%0AString%20h%3B%20%2F%2F%20zmienna%20wilgotno%C5%9Bci%0A%0Avoid%20setup()%20%7B%0A%20%20Serial.begin(9600)%3B%20%2F%2F%20Aby%20aplikacja%20Learnduino%20Termometr%20dzia%C5%82a%C5%82a%20poprawnie%20musimy%20ustawi%C4%87%20szybko%C5%9B%C4%87%209600.%0A%20%20dht.begin()%3B%0A%7D%0A%0Avoid%20loop()%20%7B%0A%20%20delay(500)%3B%0A%0A%20%20%2F%2F%20Zapisujemy%20odczyty%20czujnika%20do%20zmiennych%0A%20%20float%20temperature%20%3D%20dht.readTemperature()%3B%0A%20%20float%20humidity%20%3D%20dht.readHumidity()%3B%0A%0A%20%20%2F%2F%20Konwertujemy%20zmienne%20zmiennoprzecinkowe%20na%20typ%20String%20dzi%C4%99ki%20czemu%20b%C4%99dziemy%20mogli%20doda%C4%87%20niezb%C4%99dne%20separatory.%0A%20%20t%20%3D%20String(temperature)%3B%0A%20%20h%20%3D%20String(humidity)%3B%0A%0A%20%20%2F%2F%20%C5%81%C4%85czymy%20nasze%20odczyty%20w%20spos%C3%B3b%20czytelny%20dla%20aplikacji%20dodaj%C4%85c%20dwukropek%20po%20ka%C5%BCdej%20warto%C5%9Bci.%0A%20%20data%20%3D%20t%2B%22%3A%22%2Bh%2B%22%3A%22%3B%20%20%0A%0A%20%20%2F%2F%20Wysy%C5%82amy%20dane%20przez%20port%20szeregowy.%0A%20%20Serial.println(data)%3B%20%0A%7D” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

 

Czas na uruchomienie aplikacji Learnduino Termometr 🙂

Po uruchomieniu programu wybieramy port, do którego podłączone jest Arduino. Jeśli macie dostępnych wiele portów możecie odnaleźć właściwy korzystając z Menagera Urządzeń w systemie Windows. Aby to zrobić należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę “Mój komputer”, z menu rozwijanego wybrać pozycję “Właściwości”, a następnie “Menadżer urządzeń”. Odpowiedni port bezbłędnie zidentyfikujemy poprzez odłączenie i ponowne podłączenie Adruino do portu USB.

Po wybraniu portu COM w programie Learnduino Termometr klikamy przycisk “Połącz”, a odczyty pojawią się poniżej.

 

Dla Learnduino.pl,
Wojciech Jasnos

Poprzednia informacja Arduino, najczęstsze pytania
Kolejna informacja Termometry i wilgotnościomierze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *