Sterowanie ESP za pomocą aplikacji na Androida część 2


Ten artykuł zaprezentuje Ci w jaki sposób można za pomocą aplikacji na Androida przesłać zmienną z jakąś zawartością do ESP.


Lista potrzebnych elementów:

  • Płytka z ESP8266 (w przykładzie użyty WeMos D1 Mini)
  • Dowolne urządzenie z Androidem

 

Dzisiaj dołożymy kolejne elementy do naszej aplikacji oraz kodu które pozwolą nam na to żeby zdecydować po jakim czasie ma automatycznie zgasnąć nasza dioda.
A więc zacznijmy od dodania elementów “slider” oraz “button” oraz ustawia ich zgodnie z poniższymi zrzutami ekranu.

W ustawieniach “Slider1” należy zmienić MaxValue z 100 na 5000.

Następnie musimy przejść do edytora bloków i w nim połączyć odpowiednio funkcje zgodnie z załączonym poniżej zrzutem ekranu.

Następnie zmodyfikujemy kod z poprzedniej części tak aby była także możliwość zapalania diody na określony czas.

[pastacode lang=”c” manual=”%23include%20%3CESP8266WiFi.h%3E%0A%23include%20%3CWiFiClient.h%3E%0A%23include%20%3CESP8266WebServer.h%3E%0A%23include%20%3CESP8266mDNS.h%3E%0Achar*%20ssid%20%3D%20%22Nazwa_sieci_WiFi%22%3B%0Aconst%20char*%20password%20%3D%20%22Haslo_sieci_WiFi%22%3B%0Aunsigned%20int%20i%3B%0AESP8266WebServer%20server(80)%3B%0A%0Aunsigned%20int%20exposure()%3B%0Avoid%20handleRoot()%3B%0Avoid%20handleNotFound()%3B%0Aint%20ZMIENNA%2C%20CZAS%3B%0Avoid%20setup(void)%20%7B%0A%09Serial.begin(115200)%3B%0A%09pinMode(D4%2C%20OUTPUT)%3B%0A%09WiFi.begin(ssid%2C%20password)%3B%0A%09Serial.println(%22%22)%3B%0A%09while%20(WiFi.status()%20!%3D%20WL_CONNECTED)%20%7B%0A%09%09delay(500)%3B%0A%09%09Serial.print(%22.%22)%3B%0A%09%7D%0A%09Serial.println(%22%22)%3B%0A%09Serial.print(%22Connected%20to%20%22)%3B%0A%09Serial.println(ssid)%3B%0A%09Serial.print(%22IP%20address%3A%20%22)%3B%0A%09Serial.println(WiFi.localIP())%3B%0A%09if%20(MDNS.begin(%22dslr%22))%20%7B%0A%09%09Serial.println(%22MDNS%20responder%20started%22)%3B%0A%09%7D%0A%0A%09server.on(%22%2F%22%2C%20handleRoot)%3B%0A%0A%09server.begin()%3B%0A%09Serial.println(%22HTTP%20server%20started%22)%3B%0A%7D%0Avoid%20loop(void)%20%7B%0A%09server.handleClient()%3B%0A%7D%0A%0Aboolean%20led%20%3D%20false%3B%0Avoid%20handleRoot()%20%7B%0A%09if%20(server.arg(%22ZMIENNA%22)%20!%3D%20NULL)%20%7B%0A%09%09ZMIENNA%20%3D%20server.arg(%22ZMIENNA%22).toInt()%3B%0A%09%09Serial.println(%22Odebrano%20ZMIENNA%3A%22)%3B%0A%09%09Serial.println(ZMIENNA)%3B%0A%09%09if%20(led%20%3D%3D%20true)%0A%09%09%7B%0A%09%09%09digitalWrite(D4%2C%20LOW)%3B%0A%09%09%09led%20%3D%20false%3B%0A%09%09%7D%0A%09%09else%0A%09%09%7B%0A%09%09%09digitalWrite(D4%2C%20HIGH)%3B%0A%09%09%09led%20%3D%20true%3B%0A%09%09%7D%0A%09%7D%0A%09if%20(server.arg(%22CZAS%22)%20!%3D%20NULL)%20%7B%0A%09%09CZAS%20%3D%20server.arg(%22CZAS%22).toInt()%3B%0A%09%09Serial.println(%22Odebrano%20CZAS%3A%22)%3B%0A%09%09Serial.println(CZAS)%3B%0A%09%09digitalWrite(D4%2C%20LOW)%3B%0A%09%09delay(CZAS)%3B%0A%09%09digitalWrite(D4%2C%20HIGH)%3B%0A%09%7D%0A%09server.send(200%2C%20%22text%2Fhtml%22%2C%20%22Ok%22)%3B%0A%7D” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

Jak widać w ten sposób możemy do ESP przesyłać w prosty sposób różne parametry.

Poprzednia informacja Sterowanie ESP za pomocą aplikacji na Androida część 1
Kolejna informacja Discord. Witamy :)

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *