Warunek sterujący


Czym jest warunek sterujący?

Warunki sterujące są podstawowym elementem każdego programu. To dzięki nim jesteśmy w stanie określić co ma się wydarzyć i kiedy.

Zaczniemy od najprostszej składni warunku:

if(warunek) {}

Objaśnienie – if (z angielskiego jeśli), następnie w nawiasie podajemy warunek konieczny do spełnienia, aby uruchomił się kod umieszczony w klamrach. Jeśli warunek nie zostanie spełniony kod zapisany w klamrach zostaje w całości pominięty.

Przykład if(1>0) {} jak nietrudno się domyślić warunek jeśli 1 większe od 0 wykona się zawsze.

Rozbudowana wersja warunku:

if(warunek){} else {}

Objaśnienie – jest to wzbogacona wersja poprzedniego warunku, przewiduje jednak ona moment w którym jeśli warunek (po if w nawiasach) nie zostanie spełniony program wykona warunek dodatkowy else (jeśli nie, w przeciwnym wypadku).

Przykład if(temperatura>0){// nic nie robimy}else {// np włączamy ogrzewanie}
Cały warunek możemy więc przetłumaczyć:
Jeśli temperatura jest większa od zera, nic nie zmieniamy w innym wypadku włączamy ogrzewanie. 

Warunek w warunku :

if(){ if() {} }
Objaśnienie – w programowaniu coś takiego nazywamy zagnieżdżeniem warunku. Zarówno w teorii jak i w praktyce sens jest ten sam – po wykonaniu pierwszego warunku program sprawdza kolejne warunki w wnętrzu warunku głównego. Ilość warunków nie jest niczym ograniczona możemy więc dowolnie nimi zażądać.

Przykład:

[pastacode lang=”cpp” manual=”%0Aif(%2F%2Fsprawdzamy%20czy%20wci%C5%9Bni%C4%99to%20przycisk)%0A%7B%0A%20%20%20%20if(%2F%2Fsprawdzamy%20czy%20przycisk%201)%0A%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20if(%2F%2F%20sprawdzamy%20na%20jak%20d%C5%82ugo)%7B%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%0A%20%20%20%20if(%2F%2Fsprawdzamy%20czy%20przycisk%202)%0A%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20if(%2F%2F%20sprawdzamy%20na%20jak%20d%C5%82ugo)%7B%7D%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%0A%20%20%20%20if(%2F%2Fsprawdzamy%20czy%20przycisk%203)%0A%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20if(%2F%2F%20sprawdzamy%20na%20jak%20d%C5%82ugo)%7B%7D%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%0A%7D” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

Sprawdzamy czy został wciśnięty przycisk, następnie przechodzimy do sprawdzenie który przycisk. Na koniec sprawdzamy jeszcze na jak długo dany przycisk został na przykład wciśnięty.

Rozbudowany warunek if i else

if(warunek){}else if(drugi warunek){}else{}

Objaśnienie – tym razem połączyliśmy dwa warunki w trochę inny sposób. Przy takim zapisie program sprawdza warunek pierwszy, jeśli jest niepoprawny sprawdza warunek drugi, i dopiero kiedy ten także jest fałszywy przechodzimy do  zapisu else.

Przykład:

 

[pastacode lang=”cpp” manual=”if(temaperatura%20%3E%200)%0A%7B%0A%09%2F%2F%20w%C5%82%C4%85czamy%20klimatyzacje%0A%7D%0Aelse%20if(%20temperatura%20%3C%200)%0A%7B%0A%09%2F%2F%20w%C5%82%C4%85czamy%20ogrzewanie%0A%7D%0Aelse%0A%7B%0A%09%2F%2F%20temperatura%20mniejsza%20od%200%20i%20nie%20wi%C4%99ksza%20ni%C5%BC%200%20-%20oznacza%20to%20%C5%BCe%20jest%20r%C3%B3na%20zero%0A%7D” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

Sposób działania przykładu został opisany w komentarzach do kodu. Po tej lekcji powinniście także sami umieć przeanalizować taki kod.

Poprzednia informacja Sterowanie diodami LED. Połączenie ArduinoUno, Androida i modułu HC-05. Część 2
Kolejna informacja Warunek sterujący cd.

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *