Zmienne


Zmienne – czyli „pojemniki” przechowujące nasze dane

Zmienne w programowaniu, najprościej mówiąc służą do przechowywania danych w naszym programie. Istniej kilka typów różniących się np ilością zajmowanej pamięci czy typem przechowywanych danych. Poniżej przedstawiam tabelę z podsumowaniem.

*informacje mogą się jednak różnić w zależności od rodzaju płytki

Nazwa

Opis

Pojemność (bajtach)

void

Zmienna pusta

1

boolean

Logiczne 0 lub 1
(prawda lub fałsz)

1

char

Jeden znak lub liczba z zakres 0 do 255 (kod ASCII)

1

byte

Liczba od 0 do 255

1

int

Liczby całkowite z zakresu
-32,768 do 32,767 lub
-2,147,483,648 do 2,147,483,647

2

word

Dodatnia liczba 16 bitowa

2

long

Liczba z zakresu -2,147,483,648 do 2,147,483,647

4

short

Liczba z zakresu
-32,768 do 32,767

2

float

Zmiennoprzecinkowa
liczba z zakresu
-3.4028235E+38 do 3.4028235E+38.
(max 6 lub 7 liczb po przecinku)

4

double

Zmiennoprzecinkowa zmienna o podwójnej dokładności

( max 15 liczb po przecinku)

4

Dodatkowo trzeba jeszcze wspomnieć o „zmiennych” tekstowych string – tablica char & String.
Pierwsza z nich (string) jest najprostszą tablicą char do której zapisywane są dane, String natomiast jest klasą, której tworzymy obiekt i na którym będziemy pracować.
Na razie możesz jednak o tym zapomnieć… Zarówno string jak i String umożliwiają pracę z tekstem – z tym że pierwsza ma prostszą budowę, natomiast drug
i typ – bardziej rozbudowany – posiada dodatkowe funkcje (metody).


Ilość zajmowanej pamięci przez zmienną możemy także sprawdzić korzystając z funkcji sizeof() która zwraca ilość zajętych bajtów pamięci.

Dodatki:
short – skraca zakres zmiennej
long – zwiększa zakres zmiennej
unsigned – oznacz że nie będziemy korzystać z liczb ujemnych w związku z tym powiększony zostaje zakres dodatni o zakres ujemny

Inicjalizacja a deklaracja:

– deklaracja to inaczej utworzenie zmiennej np. typu int.
– inicjalizacja to inaczej nadanie wartości początkowej

Jak sama nazwa wskazuje wartości zmiennych możemy dowolnie zmieniać w czasie działania programu. Na zmiennych możemy także dokonywać operacji – służą do tego znane wszystkim operatory arytmetyczne – (=, +, -, *, /, %(modulo)).

*modulo – zwraca resztą z dzielenia prze liczbę np. 3 % 2 = 1.

[pastacode lang=”cpp” manual=”int%20liczba%3B%20%2F%2F%20deklarujemy%20now%C4%85%20zmienn%C4%85%20int.%0Aliczba%20%3D%200%3B%20%2F%2F%20inicjujemy%20pocz%C4%85tkow%C4%85%20warto%C5%9B%C4%87%20zmiennej%20%0A%0Aint%20liczba2%20%3D%201%2F%2F%20od%20razu%20deklarujemy%20i%20inicjujemy%20zmienn%C4%85.%20%0A%0Aliczba2%20%3D%203%3B%20%2F%2F%20zmieniamy%20warto%C5%9Bci.%20%0A%0Aliczba%20%3D%20liczba2%20%E2%80%93%201%3B%20%2F%2F%20liczba%20ma%20warto%C5%9B%C4%87%202″ message=”” highlight=”” provider=”manual”/]


Konwersacje zmiennych – czyli zamian typów.

– Zamiana typu jednej zmiennej na inną, np. int (liczba całkowita na liczbę zmiennoprzecinkową)
– w innych językach stosuje się do tego np. rzutowanie:

 

[pastacode lang=”cpp” manual=”int%20liczba_int%20%3D%200%3B%0Afloat%20liczba_float%20%3D%20(float)%20liczba_int%3B” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]


W przypadku arduino istnieją gotowe funkcje które działają podobnie:

– char()
-byte()
-int()
-word()
-long()
-float()

Kiedy warto z tego skorzystać?
– np. zaokrąglając liczbę zmiennoprzecinkową do liczby całkowitej:

 

[pastacode lang=”cpp” manual=”float%20liczba_float%20%3D%201.2%3B%20%2F%2Fnasza%20liczba%0A%0Aint%20liczba_int%20%3D%20(int)%20liczba_float%3B” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]


– dodając zmienną
liczbową do jakiegoś słowa:

[pastacode lang=”cpp” manual=”int%20liczba_int%20%3D%2012%3B%0A%0AString%20tekst%20%3D%20%22Wynik%3A%20%22%3B%20%2F%2F%20tekst%20zapisujemy%20w%20cudzys%C5%82owie%20%0A%0Atekst%20%3D%20tekst%20%2B%20String(liczba_int)%3B” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

Poprzednia informacja Arduino ekspander PCF8574N
Kolejna informacja Wesołych świąt!

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *